Biuro ds. Projektów
i Współpracy z GospodarkąPWSW w Przemyślu

Wzrost efektywności i dostępności e-usług w PWSW w Przemyślu

 

Wzrost efektywności i dostępności e-usług w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

RPPK.02.01.00-18-0038/16

 

Cel projektu:

Wyższa jakość i rozszerzony zakres e-usług, świadczonych drogą elektroniczną.

Projekt będzie służył podnoszeniu jakości i dostępności e-usług przez PWSW w Przemyślu oraz będzie umożliwiał i usprawniał zarządzanie danymi

 

Cel realizowany będzie poprzez następujące zadania:

Zakup sprzętu informatycznego
Zakup i wdrożenie niezbędnych licencji programów komputerowych do dydaktyki i rekrutacji oraz licencji na system obsługi e-usług.
Zakup usług związanych z uruchomieniem systemu obsługi dydaktyki i rekrutacji oraz systemu e-usług.

 

Usługi skierowane będą do następujących grup docelowych:

Kandydaci na studia;
Studenci PWSW Przemyśl;
Pracownicy PWSW Przemyśl

 

Planowane efekty:

Głównym rezultatem realizacji projektu będzie poprawa funkcjonalności procedur dla wszystkich interesariuszy i Wnioskodawcy.

 

Wartość projektu ogółem:  1 785 774,12 PLN

Wydatki kwalifikowane:  1 780 133,70 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  1 513 113,64 PLN

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.10.2018