Biuro ds. Projektów
i Współpracy z GospodarkąPWSW w Przemyślu

Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSW w Przemyślu

 

Uczelnia dynamicznie się rozwija i z sukcesem pozyskuje fundusze europejskie na nowe inwestycje. Efektem działań  inwestycyjnych jest coraz lepsza baza dydaktyczna jaką proponujemy naszym studentom. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 5 Infrastruktura publiczna, Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna Schemat A, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska zrealizowała projekt pt.: „Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSW w Przemyślu”. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPK.05.01.00-18-007/09-00 z dnia: 24 marca 2010 roku.

 • Całkowita wartość projektu:         3 546 521,90 PLN
 • Całkowite wydatki kwalifikowane:   3 529 270,60 PLN
 • Dofinansowanie z EFRR:               2 470 489,41 PLN
 • Wkład własny Beneficjenta:          1 058 781,19 PLN
 • Termin realizacji:                       15.XII.2007 – 14.IX.2010 r.

Poprzez inwestycję uczelnia dostosowuje infrastrukturę do procesu edukacji według standardów europejskich. Projekt zrealizował cele strategiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, oraz przyczynił się do stymulacji rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Infrastruktura wsparta w ramach projektu pozwoli na podniesienie jakości kształcenia w regionie woj. podkarpackiego. Projekt obejmuje realizację następujących zadań inwestycyjnych:

 • Zadanie 1. Dostosowanie zdewastowanej sali gimnastycznej do celów edukacyjnych jako aula dydaktyczna
 • Zadanie 2. Utworzenie i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny dwóch laboratoriów dla kierunków inżynieryjnych

Zniszczony budynek dawnej szkoły rolniczej Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska otrzymała od Gminy Miejskiej Przemyśl. Budynek był zdewastowany z przeciekającym dachem, skorodowaną instalacją, spróchniałą stolarką okienną, przestarzałą instalacją c.o. oraz przegniłymi parkietami. Obiekt nadawał się tylko do generalnego remontu. Na dwóch głównych częściach tj. budynek dydaktyczny i łącznik  przeprowadzono generalny remont w latach 2005 – 2006. Obecnie dzięki wsparciu z funduszy strukturalnych UE przeprowadzane są dalsze prace. W 2010 roku planowane jest oddanie do użytku nowoczesnej, klimatyzowanej auli dydaktycznej. Końcowy efekt prac projektantów można obejrzeć na poniższych wizualizacjach. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej uczelni i obejrzenia wszystkiego na żywo. Uczniów szkół ponadgimnazjalnych natomiast zachęcamy do studiowania w nowoczesnej bazie dydaktycznej jaką proponuje Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.

Uczelnia dynamicznie się rozwija i z sukcesem pozyskuje fundusze europejskie na nowe inwestycje. Efektem działań  inwestycyjnych jest coraz lepsza baza dydaktyczna jaką proponujemy naszym studentom. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 5 Infrastruktura publiczna, Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna Schemat A, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska zrealizowała projekt pt.: „Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSW w Przemyślu”. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPK.05.01.00-18-007/09-00 z dnia: 24 marca 2010 roku.

 • Całkowita wartość projektu:         3 546 521,90 PLN
 • Całkowite wydatki kwalifikowane:   3 529 270,60 PLN
 • Dofinansowanie z EFRR:               2 470 489,41 PLN
 • Wkład własny Beneficjenta:          1 058 781,19 PLN
 • Termin realizacji:                       15.XII.2007 – 14.IX.2010 r.

Poprzez inwestycję uczelnia dostosowuje infrastrukturę do procesu edukacji według standardów europejskich. Projekt zrealizował cele strategiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, oraz przyczynił się do stymulacji rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Infrastruktura wsparta w ramach projektu pozwoli na podniesienie jakości kształcenia w regionie woj. podkarpackiego. Projekt obejmuje realizację następujących zadań inwestycyjnych:

 • Zadanie 1. Dostosowanie zdewastowanej sali gimnastycznej do celów edukacyjnych jako aula dydaktyczna
 • Zadanie 2. Utworzenie i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny dwóch laboratoriów dla kierunków inżynieryjnych

Zniszczony budynek dawnej szkoły rolniczej Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska otrzymała od Gminy Miejskiej Przemyśl. Budynek był zdewastowany z przeciekającym dachem, skorodowaną instalacją, spróchniałą stolarką okienną, przestarzałą instalacją c.o. oraz przegniłymi parkietami. Obiekt nadawał się tylko do generalnego remontu. Na dwóch głównych częściach tj. budynek dydaktyczny i łącznik  przeprowadzono generalny remont w latach 2005 – 2006. Obecnie dzięki wsparciu z funduszy strukturalnych UE przeprowadzane są dalsze prace. W 2010 roku planowane jest oddanie do użytku nowoczesnej, klimatyzowanej auli dydaktycznej. Końcowy efekt prac projektantów można obejrzeć na poniższych wizualizacjach. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej uczelni i obejrzenia wszystkiego na żywo. Uczniów szkół ponadgimnazjalnych natomiast zachęcamy do studiowania w nowoczesnej bazie dydaktycznej jaką proponuje Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.