Biuro ds. Projektów
i Współpracy z GospodarkąPWSW w Przemyślu

PWSW Przemyśl – nowa biblioteka uczelniana z czytelnią

W latach 2005 – 2007 uczelnia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zrealizowała projekt budowy biblioteki uczelnianej wraz z czytelnią. Inwestycja zapoczątkowała rozbudowę campusu uczelnianego PWSW w Przemyślu. Numer zadania: Z/2.18/I/1.3.1/9/05, tytuł projektu „Rozbudowa bazy dydaktycznej – campusu PWSW w Przemyślu”. Termin realizacji: 8.XII.2005 – 6.VII.2007. Beneficjent rozpoczął realizację projektu w grudniu 2005 roku. Prace budowlano-wykończeniowe zakończono w marcu 2007 r. Rozliczenie projektu nastąpiło w lipcu 2007 r. Całkowita wartość projektu: 5.237.617,58 PLN. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 3.797.119,80 PLN. Realizacja projektu przebiegła prawidłowo, wykonano wszystkie zakładanie wskaźniki i rezultaty zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Obecnie kompleks biblioteki funkcjonuje jako jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w województwie podkarpackim. Budynek składa się z szeregu pomieszczeń o przeznaczeniu ogólnymi i specjalistycznym. Znajduje się tam oprócz magazynu książek duża sala czytelni (na 60 miejsc siedzących), czytelnia czasopism i czytelnia publikacji elektronicznych. W bibliotece wdrożony jest system elektronicznego obiegu książki, co w znaczący sposób usprawnia obsługę studentów. Zastosowanie nowoczesnych zabezpieczeń antywłamaniowych oraz monitoring pozwoli na zachowanie szczególnie cennych nabytków biblioteki np. z księgozbioru im. redaktora Marka Cara. Czytelnia publikacji elektronicznych pozwala na korzystanie z dotychczas zdigitalizowanych zasobów biblioteki, które nie mogą być udostępniane fizycznie ze względu na stan czy wartość historyczną. W późniejszym czasie zamierza się rozszerzyć ofertę tejże czytelni o inne pozycje w formie elektronicznej. W pomieszczeniach poddasza realizowane są zadania z zakresu opracowywania zbiorów bibliotecznych, digitalizacji zbiorów oraz naprawy i konserwacji zniszczonych pozycji książkowych. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy o odwiedzenia biblioteki, a uczniów klas maturalnych do studiowania w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Opracował I.Kaczmar.