Dział ds. współpracy
i projektów rozwojowychPWSW w Przemyślu

Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

zaprasza

STUDENTÓW/STUDENTKI z kierunku MECHATRONIKA,

KADRĘ DYDAKTYCZNĄ ORAZ KADRĘ ZARZĄDZAJĄCĄ I ADMINISTRACYJNĄ

do udziału w projekcie

 

„Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu
w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu”

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Nr Projektu: POWR.03.05.00-00-ZR34/18

Wartość projektu: 1 086 510,36 zł

Kwota dofinansowania projektu z UE: 1 034 400,36 zł

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od 01.09.2019 r. do 31.12.2022 r.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji  Studentów/Studentek  Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, odpowiadających potrzebom gospodarki,  rynku pracy
i społeczeństwa, a także podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry dydaktycznej oraz podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej PWSW w Przemyślu.

 

GRUPA DOCELOWA:

 1. Studenci/Studentki czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia
  z kierunku MECHATRONIKA,
 2. Kadra dydaktyczna PWSW,
 3. Kadra zarządzająca i administracyjna PWSW

 

FORMY WSPARCIA dla Studentów/Studentek KIERUNKU MECHATRONIKA

 • Bilans kompetencji,
 • Certyfikowane szkolenia zawodowe,
 • Zadania praktyczne realizowane w formie projektowej – warsztaty prowadzone przez eksperta ze strony Uczelni oraz Pracodawcy,
 • Wizyty studyjne w firmach i przedsiębiorstwach różnych branż związanych z poszczególnymi kierunkami studiów.

 

FORMY WSPARCIA dla Kadry Dydaktycznej

 • Szkolenie: „Tworzenie i wykorzystania kontentów e-learningowych”
 • indywidualne warsztaty e-learningowe.

 

FORMY WSPARCIA dla Kadry Zarządzającej i Administracyjnej

 1. Szkolenie: „Zamówienia publiczne do 30 000 euro jak legalnie i oszczędnie realizować wydatki publiczne przy minimum formalności”
 2. Szkolenie: „Studium Prawa Zamówień Publicznych i RODO”
 3. Szkolenie: „Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych”
 4. Szkolenie: „Operacyjne zarządzanie zakupami”
 5. Szkolenie: „Elementy systemu zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej”
 6. Szkolenie: „Dobre praktyki bezpieczeństwa AD Windows Server 2012 R2”
 7. Kurs zarządcy nieruchomości
 8. Certyfikowany kurs na samodzielnego księgowego
 9. Szkolenie: „Podstawy księgowości”
 10. Szkolenie: „Zarządzanie zasobami ludzkimi”
 11. Szkolenie: „Rozwiązywanie konfliktów. Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole”
 12. Szkolenie: „Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych”
 13. Szkolenie: „Stosunek pracy pracowników uczelni w świetle ustawy 2.0. Analiza porównawcza i dostosowanie istniejących stosunków pracy do nowej ustawy”
 14. Szkolenie: „Płace 2018/2019 w praktyce”
 15. Szkolenie „Zasiłki ZUS dla jednostek publicznych i samorządowych sprawdź czy prawidłowo interpretujesz przepisy i nie popełniasz błędów”
 16. Szkolenie: „Optymalizacja dokumentacji pracowniczej na przełomie 2018/2019 z uwzględnieniem RODO”
 17. Szkolenie: „Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych”

 


REKRUTACJA


 

REKRUTACJA STUDENTÓW/STUDENTEK z kierunku MECHATRONIKA:

I edycja: od 1 września do 31 października 2019 r. – 10 osób

II edycja: od 1 września do 31 października 2020 r. – 10 osób

III edycja: od 1 września do 31 października 2021 r. – 10 osób

(Łącznie 30 osób)

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie studentów/studentek

Załącznik nr 1 do RegulaminuFormularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do RegulaminuKarta oceny

Załącznik nr 3 do Regulaminu Dokumenty uczestnictwa w projekcie

 


REKRUTACJA KADRY DYDAKTYCZNEJ:

I edycja: od 1 października do 30 listopada 2019 r.  – 5 osób

II edycja: od 1 października do 30 listopada 2020 r. – 5 osób

III edycja: od 1 października do 30 listopada 2021 r. – 5 osób

(Łącznie 15 osób)

 

REKRUTACJI KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I ADMINISTRACYJNEJ:

I edycja: od 15 września do 15 października 2019 r.

II edycja: od 1 września do 15 października 2020 r.

(Łącznie 16 osób)

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin projektu rekrytacji i udziału w projekcie kadry dydaktycznej, kadry zarządzającej i administracyjnej

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy_kadra dydaktyczna

Załącznik nr 2 do Regulaminu Formularz zgłoszeniowy_kadra zarządzająca

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Karta oceny_ kadra dydaktyczna

Załącznik nr 4 do Regulaminu Karta oceny_ kadra zarządzająca i admin.

Załącznik nr 5 do Regulaminu Dokumenty uczestnictwa w projekcie

 BIURO PROJEKTU

Dział Rozwoju i Współpracy PWSW w Przemyślu

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E,

pokoje nr: 3.43 oraz  3.46 , II piętro (Kolegium Techniczne),

telefon 16 735 52 12 lub 16 735 52 08