Dział ds. współpracy
i projektów rozwojowychPWSW w Przemyślu

Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

zaprasza

STUDENTÓW/STUDENTKI, KADRĘ DYDAKTYCZNĄ ORAZ
KADRĘ ZARZĄDZAJĄCĄ I ADMINISTRACYJNĄ

do udziału w projekcie

 

„Kompleksowy program wsparcia dla studentów
oraz kadry publicznej uczelni zawodowej
w Przemyślu”

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Nr Projektu: POWR.03.05.00-00-z100/18

Wartość projektu: 2 236 086,44 zł

Kwota dofinansowania projektu z UE: 2  118 636,44 zł

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od 01.09.2019 r. do 31.12.2022 r.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji  Studentów/Studentek  Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, odpowiadających potrzebom gospodarki,  rynku pracy
i społeczeństwa, a także podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry dydaktycznej oraz podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej PWSW w Przemyślu.

 

GRUPA DOCELOWA:

 1. Studenci/Studentki czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia, z kierunków:
 • Architektura wnętrz,
 • Projektowanie graficzne,
 • Stosunki międzynarodowe,
 • Socjologia,
 • Historia,
 • Filologia polska,
 • Filologia angielska,
 • Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów,
 • Bezpieczeństwo i produkcja żywności,
 • Inżynieria transportu i logistyki,
 1. Kadra dydaktyczna PWSW,
 2. Kadra zarządzająca i administracyjna PWSW

 

FORMY WSPARCIA dla Studentów/Studentek

 • Bilans kompetencji,
 • Certyfikowane szkolenia zawodowe,
 • Zadania praktyczne realizowane w formie projektowej – warsztaty prowadzone przez eksperta ze strony Uczelni oraz Pracodawcy,
 • Wizyty studyjne w firmach i przedsiębiorstwach różnych branż związanych z poszczególnymi kierunkami studiów.

 

FORMY WSPARCIA dla Kadry Dydaktycznej

 • Szkolenie: Nowoczesne metody dydaktyczne

 

FORMY WSPARCIA dla Kadry Zarządzającej I Administracyjnej

 • Studia podyplomowe: MBA w administracji (3 osoby)
 • Studia podyplomowe: Prawo zamówień publicznych (2 osoby)
 • Studia podyplomowe: Zarządzanie w oświacie (1 osoba)
 • Studia podyplomowe: Rachunkowość, finanse i system podatkowy (3 osoby)
 

REKRUTACJA


TERMINY REKRUTACJI STUDENTÓW/STUDENTEK:

I edycja: od 1 września do 15 października 2019 r. – 70 osób

II edycja: od 1 września do 15 października 2020 r. – 70 osób

III edycja: od 1 września do 15 października 2021 r. – 70 osób

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Studentów/Studentek

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Karta oceny

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Dokumenty uczestnictwa w projekcie

 

___________________________________________________________________________________________

TERMINY REKRUTACJI KADRY DYDAKTYCZNEJ:

I edycja: od 1 października do 30 listopada 2019 r.  – 5 osób

II edycja: od 1 października do 30 listopada 2020 r. – 5 osób

 

TERMINY REKRUTACJI KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I ADMINISTRACYJNEJ:

I edycja: od 1 września do 15 września 2019 r.

II edycja: od 1 września do 15 września 2020 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie kadry dydaktycznej oraz kadry zarządzającej i administracyjnej

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy_ kadra dydaktyczna

Załącznik nr 2_do RegulaminFormularz zgłoszeniowy_ kadra zarządzająca i administracyjna

Załącznik nr 3 do Regulaminu Karta oceny_ kadra dydaktyczna

Załącznik nr 4 do Regulaminu Karta oceny_ kadra zarządzająca i admin.

Załącznik nr 5 do Regulaminu Dokumenty uczestnictwa w projekcie


 ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

 

Regulamin rozliczania kosztów dojazdu kadry zarządzającej i administracyjnej (do pobrania)

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (do pobrania)

 


BIURO PROJEKTU

Dział Rozwoju i Współpracy PWSW w Przemyślu

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E,

pokoje nr: 3.43 oraz  3.46 , II piętro (Kolegium Techniczne),

telefon 16 735 52 12 lub 16 735 52 08