Biuro ds. Projektów
i Współpracy z GospodarkąPWSW w Przemyślu

Informacja o projekcie dla studentów kierunku Pielęgniarstwo

Jeżeli jesteś studentem/studentką kierunku Pielęgniarstwo weź udział w ostatniej – 3 edycji projektu

 

„Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry
publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu”
nr POWR.03.05.00-00-z100/18

 

REKRUTACJA TRWA od 20 września do 15 października 2021 r.

 

Liczba miejsc ograniczona !!!

 

Dla uczestników projektu z kierunku  PIELĘGNIARSTWO (2 i 3 rok)

zaplanowano następujące działania:

 1. Badanie kompetencji (2 godz. na początku udziału w projekcie oraz 2 godz. na końcu zaplanowanej ścieżki wsparcia)
 2. Zadania praktyczne realizowane w formie projektowej z ekspertem z uczelni oraz ekspertem reprezentującym pracodawcę (30 godz.) 
 3. Wizytę studyjną (2 dni, łącznie 16 godz.)
 4. Certyfikowane szkolenia:
 • Praca z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi (16 godz.)*
 • Zasady komunikacji interpersonalnej z pacjentem dla pielęgniarek (20 godz.)*
*Szkolenia kończą się przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego  i wydaniem certyfikatu VCC potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

 

Aby aplikować do udziału w projekcie należy:

 • być Studentem/Studentką kierunku PIELĘGNIARSTWO
 • być Studentem/Studentką jednego z czterech ostatnich semestrów studiów –
  w okresie rekrutacji 3 lub 5 semestr

 

Formularze rekrutacyjne można składać w jednej z poniższych form:

 • Osobiście w formie papierowej w  BIURZE PROJEKTU    Formularz zgłoszeniowy do pobrania >>> kliknij tutaj 
  Dział Rozwoju i Współpracy PWSW
  Kolegium Techniczne, pokój nr 3.42 (II piętro)
  tel. 16 735 52 04 lub 575 927 000

 • Elektronicznie   za pomocą formularza elektronicznego >>> kliknij tutaj

Pełna dokumentacja rekrutacyjna do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Studentów/Studentek
Załącznik nr  1 do Regulaminu Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Karta oceny
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Dokumenty uczestnictwa w projekcie