Biuro ds. Projektów
i Współpracy z GospodarkąPWSW w Przemyślu

Informacja o projekcie dla studentów kierunku Filologia angielska

 

Jeżeli jesteś studentem/studentką kierunku Filologia angielska weź udział w ostatniej – 3 edycji projektu

 

„Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry
publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu”
nr POWR.03.05.00-00-z100/18

 

REKRUTACJA TRWA od 20 września do 15 października 2021 r.

Liczba miejsc ograniczona !!!

 

Dla uczestników projektu z kierunku  FILOLOGIA ANGIELSKA (2 rok)

zaplanowano następujące działania:

 1. Badanie kompetencji (2 godz. na początku udziału w projekcie oraz 2 godz. na końcu zaplanowanej ścieżki wsparcia)
 2. Zadania praktyczne realizowane w formie projektowej z Ekspertem z uczelni oraz Ekspertem reprezentującym pracodawcę (30 godz.)
 3. Wizytę studyjną (2 dni, łącznie 16 godz.)
 4. Certyfikowane szkolenia:
 • Autoprezentacje i wystąpienia publiczne (25 godz.)
 • Emisja głosu (10 godz.)
 • Jak prowadzić własny biznes (25 godz.)
 • Skuteczne tłumaczenie korespondencji biznesowej (20 godz.)*
 • Przekład ustny (30 godz.)*

 

Szkolenia kończą się przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego  i wydaniem certyfikatu VCC potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

 

Aby aplikować do udziału w projekcie należy:

 • być Studentem/Studentką kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA
 • być Studentem/Studentką jednego z czterech ostatnich semestrów studiów –
  w okresie rekrutacji 3 semestr.

 
Formularze rekrutacyjne można składać w jednej z poniższych form:

 • Osobiście w formie papierowej w  BIURZE PROJEKTU    Formularz zgłoszeniowy do pobrania >>> kliknij tutaj 
  Dział Rozwoju i Współpracy PWSW
  Kolegium Techniczne, pokój nr 3.42 (II piętro)
  tel. 16 735 52 04 lub 575 927 000

 • Elektronicznie   za pomocą formularza elektronicznego >>> kliknij tutaj

Pełna dokumentacja rekrutacyjna do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Studentów/Studentek
Załącznik nr  1 do Regulaminu Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Karta oceny
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Dokumenty uczestnictwa w projekcie

Informacja dodatkowa:
Zarządzeniem Rektora PWSW w Przemyślu nr PWSW-SEK-021/100/21 z dnia 17 września 2021 r. został wprowadzony nowy  Regulamin praktyk zawodowych. Zgodnie z  § 2 ust 4 pkt 2 Regulaminu studenci mają możliwość odbywania praktyki w formie np. kursów, szkoleń i innych, organizowanych przez jednostki organizacyjne uczelni.
Oznacza to, że formy wsparcia zrealizowane przez studentów w projekcie mogą stanowić formę odbywania praktyki i być zaliczone na jej poczet.*
Więcej informacji w Biurze projektu oraz u Opiekuna praktyki.
* Nie dotyczy studentów kierunku Pielęgniarstwo

 

Zarządzenie nr 100 z 17.09.2021 r. Regulamin praktyk (do pobrania)