Biuro ds. Projektów
i Współpracy z GospodarkąPWSW w Przemyślu

Bez kategorii

27 września 2022

Polski język, trudny język…

„W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie I Szczebrzeszyn z tego słynie…”   Język polski jest uznawany przez cudzoziemców za język wyjątkowo trudny. Wpływ na taką opinię ma nasza ortografia, trudna wymowa, złożona gramatyka, w tym fleksja oraz niezliczona liczba końcówek, czemu niejednokrotnie nie da się przypisać jednoznacznej reguły. Bardzo często „nie do przejścia” okazuje się… Czytaj więcej »

8 września 2022

„Zawodowcy w mundurach” – trwa rekrutacja uczniów przemyskich szkół ponadpodstawowych

  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Przemyśla do udziału w przedsięwzięciu „ZAWODOWCY W MUNDURACH.  Popularyzacja ścieżki zawodowej związanej z obronnością, bezpieczeństwem wewnętrznym i zarządzaniem kryzysowym wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych miasta Przemyśla” w ramach projektu „Razem zmieniamy Przemyśl” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i… Czytaj więcej »

25 sierpnia 2022

Pierwsi absolwenci kursu języka polskiego dla cudzoziemców

Zakończył się pierwszy turnus kursów języka polskiego dla cudzoziemców – były to dwa kursy sześćdziesięciogodzinne na poziomie podstawowym (A1), które poprowadziła pani Ludmiła Martynenko. Dyplomy otrzymało 17 osób, które zadeklarowały dalszą chęć nauki. W poniedziałkowym (22 sierpnia) spotkaniu kończącym cykl nauki udział wziął dr Robert Oliwa, prorektor właściwy ds. studenckich. Wspólna nauka języka bardzo zintegrowała… Czytaj więcej »

21 lipca 2022

Kursy języka polskiego dla cudzoziemców – znajomość języków jest bramą do wiedzy i kariery

Język polski uznawany jest za jeden z najtrudniejszych języków do nauki. Z wieloma zwrotami, odmianami i regułami mają problem nawet sami Polacy. A fonetyka?! Te wszystkie „szumiące” i „syczące” głoski, samogłoski nosowe… Ojej… Uff… (żadne tam „wow”, „OMG” itp.). Dla cudzoziemców nauka języka polskiego to prawdziwe wyzwanie, które wymaga dyscypliny i cierpliwości. Jeśli zaś zdeterminowanemu… Czytaj więcej »

14 lipca 2022

Systematyczne podnoszenie kwalifikacji!

W ramach projektu „Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu” POWR.03.05.00-00-z100/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przeprowadzono zadania praktyczne w formie projektowej w celu przygotowania studentów pielęgniarstwa do określonego zawodu a także do nabycia lub rozszerzenia kompetencji zawodowych, zdolności intelektualnych oraz pogłębiania wiedzy w danym zakresie. Zadania praktyczne zostały przeprowadzone… Czytaj więcej »

6 lipca 2022

Dziś student – jutro funkcjonariusz!

Studenci kierunków „bezpieczeństwo transgraniczne” oraz „stosunki transgraniczne” w ramach projektu „Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu” mieli możliwość odbycia jednolitego systemu kształcenia, certyfikowanych szkoleń oraz kursów kończących się egzaminem i uzyskaniem kwalifikacji (VCC). Każda forma wsparcia była prowadzona poprzez doświadczonych funkcjonariuszy z potężną wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną…. Czytaj więcej »

7 marca 2022

PWSW inwestuje w swoich studentów !

Nasza uczelnia nieustannie inwestuje w praktyczne umiejętności kształconych w jej murach przyszłych inżynierów, m.in. poprzez wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W ramach „Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu” studenci kierunku Inżynieria Transportu i Logistyki nieodpłatnie zdobywają dodatkowe kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w certyfikowanych szkoleniach takich jak:   Obsługa… Czytaj więcej »

22 lutego 2022

Warsztaty z ekspertem, czyli zajęcia praktyczne w formie projektowej na filologii angielskiej

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu korzystają z projektu PO WER 3.5 „Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu”.   Jest to doskonała okazja, aby pogłębić wiedzę pod okiem praktyków z wieloletnim doświadczeniem.   W dniach 15-17 lutego br. studenci filologii angielskiej sprawdzili się w dwóch rolach – nadawców… Czytaj więcej »

17 listopada 2021

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA : Obiekty dziedzictwa historyczno-kulturowego – aspekt turystyczny

  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zaprasza do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt „Popularyzacja obiektów turystycznych Pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej” realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 finansowanego przez Unię Europejską                                    Tytuł konferencji: OBIEKTY DZIEDZICTWA HISTORYCZNO-KULTUROWEGO – ASPEKT TURYSTYCZNY     Termin konferencji: 16-17 grudnia 2021 r. w formie hybrydowej.   Problematyka… Czytaj więcej »

17 listopada 2021

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: Dziedzictwo kulturowe i historyczne Karpat jako źródło współczesnego rozwoju lokalnego i regionalnego – aspekt społeczny i gospodarczy

    Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zaprasza wszystkich zainteresowanych problematyką współpracy transgranicznej do udziału w międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 finansowanego przez Unię Europejską Tytuł konferencji: DZIEDZICTWO KULTUROWE I HISTORYCZNE KARPAT JAKO ŹRÓDŁO WSPÓŁCZESNEGO ROZWOJU… Czytaj więcej »