Biuro ds. Projektów
i Współpracy z GospodarkąPWSW w Przemyślu

27 września 2022

Polski język, trudny język…


„W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie

I Szczebrzeszyn z tego słynie…”

 

Język polski jest uznawany przez cudzoziemców za język wyjątkowo trudny. Wpływ na taką opinię ma nasza ortografia, trudna wymowa, złożona gramatyka, w tym fleksja oraz niezliczona liczba końcówek, czemu niejednokrotnie nie da się przypisać jednoznacznej reguły.

Bardzo często „nie do przejścia” okazuje się nauka wymowy bogatej w dźwięki „sz”, „cz”, „dż”, jednak tę trudność pokonali kolejni uczestnicy kursu języka polskiego.

 

21 września 2022 r. zakończyły się kolejne dwa kursy języka polskiego dla cudzoziemców (poziomy A1 i  A2) prowadzone przez trenerki dr Violettę Ciećko oraz dr Agnieszkę Gocal. Uroczystość wręczenia certyfikatów poprowadził dr Sławomir Solecki, prorektor ds. rozwoju i współpracy. Z jego ust popłynęły podziękowania i gratulacje za podjęcie wyzwania i włożony w naukę trud. Kursanci bardzo przywiązali się do naszej uczelni, dlatego niektórzy z nich postanowili wrócić jako… studenci. Ci ambitniejsi, którzy będą nadal szlifować znajomość języka polskiego, bez której nie będą mogli sobie poradzić na studiach. Trzymamy kciuki za dalszą naukę i rozwój osobisty!

 

Trenerzy wraz z kursantami pracowali, posiłkując się podręcznikami pod tytułem „Hurra! Po polsku” i z takim mottem dobiegli do samego końca. Czego się nauczyli?

 

Uczestnicy kursu dziś potrafią zapisywać znane słowa i wyrażenia oraz napisać krótki tekst na temat ludzi i miejsc, wykazują opanowanie prostych struktur i wzorów zdaniowych, posługują się językiem w typowych sytuacjach komunikacyjnych, występują w określonych rolach komunikacyjnych, czytają proste teksty, radzą sobie w krótkich rozmowach towarzyskich (nawet jeśli nie rozumieją wystarczająco dużo, by samodzielnie podtrzymać rozmowę), piszą krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb oraz potrafią napisać bardzo prosty list prywatny, na przykład dziękując komuś za coś.

 

Uczelniane kursy języka polskiego dla cudzoziemców realizowane są w ramach projektu „Integracja cudzoziemców na terenie województwa podkarpackiego” finansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

 

 

Tekst: Dorota Soroka

Zdjęcia: Patrycja Bereś