Biuro ds. Projektów
i Współpracy z GospodarkąPWSW w Przemyślu

14 lipca 2022

Systematyczne podnoszenie kwalifikacji!


W ramach projektu „Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu” POWR.03.05.00-00-z100/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przeprowadzono zadania praktyczne w formie projektowej w celu przygotowania studentów pielęgniarstwa do określonego zawodu a także do nabycia lub rozszerzenia kompetencji zawodowych, zdolności intelektualnych oraz pogłębiania wiedzy w danym zakresie.

Zadania praktyczne zostały przeprowadzone przez ekspertów ze strony uczelnianej i pracodawcy. Trenerzy szczegółowo omówili zagadnienie w zakresie: „Opieka pielęgniarska w nowoczesnych terapiach systemowych w onkologii”.

Pierwsza część zadań praktycznych odbyła się na naszej uczelni w Kolegium Wschodnim w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej, gdzie studenci poszerzyli swoją wiedzę w zakresie opieki nad pacjentem onkologicznym poddanym nowoczesnym terapiom systemowym z uwzględnieniem wsparcia żywieniowego, jak i zarządzania objawami oraz opieki interdyscyplinarnej. Trenerzy skupili się szczególnie na takich zagadnieniach, jak:

 • Organizacja i zasady leczenia systemowego w onkologii.

 • Rozpoznanie potrzeb i problemów pielęgnacyjnych pacjenta podczas leczenia systemowego.

 • Planowanie i realizacja opieki nad pacjentem w trakcie leczenia systemowego.

 • Zapobieganie skutkom ubocznym leczenia skojarzonego.

 • Rozpoznanie i ocena stanu odżywienia pacjenta.

 • Planowanie interwencji żywieniowych.

 • Umiejętność współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w procesie leczenia

  i pielęgnowania pacjenta onkologicznego.

Druga część zadań praktycznych odbyła się w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym
w Brzozowie gdzie studenci mieli możliwość kształtowania umiejętności praktycznych. Personel pielęgniarski ośrodka umożliwił studentom uczestniczenie w realizacji następujących procedur medycznych:

 • podawaniu leków cytostatycznych przez porty naczyniowe, pompy infuzyjne;

 • pielęgnacji portu (zakłucie igły, płukanie portu) oraz udzielaniu wskazówek pacjentom dotyczących funkcjonowania z portem w życiu codziennym;

 • kuracji wielolekowej systemem zamkniętym (zasady płukania linii naczyniowej po każdym leku cytostatycznym, oraz obserwacji pacjenta w trakcie kuracji w kierunku powikłań: wynaczynienia, wczesne objawy uboczne leczenia);

 • podawaniu leków cytostatycznych przez infuzory stosowane w leczeniu domowym;

 • zastosowaniu czepków chłodzących skórę głowy u pacjentek

  z możliwością oszczędzania wypadania włosów;

 • przygotowywaniu leków cytostatycznych przez farmaceutów w Pracowni Leku Cytostatycznego;

 • przygotowywaniu żywienia do i pozajelitowego w Pracowni żywienia;

 • przechowywania komórek macierzystych do przeszczepu autologicznego w Banku tkanek i komórek;

 • przygotowanie pacjenta do naświetleń w Zakładzie Radioterapii i Brachyterapii (źródło brachyterapii i teleterapii, tomografy, aparaty, techniki leczenia);

 • leczenia p/bólowego w ramach poradni terapii p/bólowej ;

 • sprawowanie opieki nad pacjentem z zakończonym leczeniem przyczynowym

  w Oddziale Medycyny Paliatywnej.

Powyższa tematyka została przygotowana ze względu na stale rosnąca liczbę zachorowań na choroby nowotworowe. Studenci pielęgniarstwa chętnie wzięli udział w zadaniach praktycznych, ze względu na chęć zapoznania się z specyfiką pracy na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza w oddziale dziennej Chemioterapii i Hematologii Onkologicznej.  Zrozumieli że praca pielęgniarki/pielęgniarza jest bardzo wymagająca, a osoby na tym stanowisku muszą być dobrze zorganizowane i powinny panować nad własnym stresem, gdyż to personel medyczny jest odpowiedzialny za komfort pacjenta.

 

Tekst: Dorota Soroka

Zdjęcia: Trenerzy zadań praktycznych.