Biuro ds. Projektów
i Współpracy z GospodarkąPWSW w Przemyślu

7 marca 2022

PWSW inwestuje w swoich studentów !


Nasza uczelnia nieustannie inwestuje w praktyczne umiejętności kształconych w jej murach przyszłych inżynierów, m.in. poprzez wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W ramach „Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu” studenci kierunku Inżynieria Transportu i Logistyki nieodpłatnie zdobywają dodatkowe kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w certyfikowanych szkoleniach takich jak:

 

  • Obsługa tachografów oraz oprogramowania do odczytu, przetwarzania danych i analiz czasu pracy kierowców

  • Kompetencje zawodowe w transporcie drogowym na przewóz osób i rzeczy.

Uczestnicy pierwszego szkolenia zdobyli wiedze i umiejętności praktyczne pobierania danych z tachografów i kart kierowców a także posiadają umiejętności obsługi programów ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania raportów kontrolnych oraz szczegółowych czasu pracy. Na koniec przystępują do egzaminu, którego pozytywny wynik zwieńczony zostaje wydaniem certyfikatu VCC wraz suplementem potwierdzających uzyskanie kwalifikacji.

Słuchacze na drugim szkoleniu zdobyli kwalifikacje i wiedze niezbędne do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Zostali również przygotowani do egzaminu Państwowego w celu zdobycia certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym przed komisją Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

Studenci kierunku ITL są świadomi wymaganych certyfikatów , które są niezbędne do uzyskania licencji przewoźnika oraz do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z transportem. Wobec powyższego, dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia Obsługi tachografów oraz oprogramowania do odczytu, przetwarzania danych i analiz czasu pracy kierowców a także Kompetencji zawodowych w transporcie drogowym na przewóz osób i rzeczy, kończące się egzaminem i certyfikacją umiejętności.

 

 

tekst i zdjęcia: mgr Dorota Soroka