Dział ds. współpracy
i projektów rozwojowychPWSW w Przemyślu

4 listopada 2019

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6 działając zgodnie z art. 33 a ust 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 1 lipca 2014 r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1146), ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych, z… Czytaj więcej »