Dział ds. współpracy
i projektów rozwojowychPWSW w Przemyślu

Najnowsze aktualności

4 listopada 2019

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6 działając zgodnie z art. 33 a ust 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 1 lipca 2014 r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1146), ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych, z… Czytaj więcej »

1 października 2019

Rekrutacja KADRY DYDAKTYCZNEJ do projektu „Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu”

    Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zaprasza  KADRĘ DYDAKTYCZNĄ PWSW do udziału w projekcie  „Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu”   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Nr Projektu: POWR.03.05.00-00-z100/18 Wartość projektu: 2 236 086,44 zł… Czytaj więcej »

1 października 2019

Rekrutacja KADRY DYDAKTYCZNEJ do projektu PO WER 3.5 „Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu”

    Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zaprasza KADRĘ DYDAKTYCZNĄ PWSW do udziału w nowym projekcie „Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu”   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Nr Projektu: POWR.03.05.00-00-ZR34/18 Wartość projektu:… Czytaj więcej »

1 października 2019

Akademickie Biuro Karier zaprasza studentów wszystkich kierunków PWSW w Przemyślu do udziału w projekcie „Twój pewny krok na ścieżce kariery”       1 października 2019 r. ruszyła ostatnia  tura rekrutacji. Rekrutacja trwa do 30 listopada 2019 r. Liczba miejsc ograniczona !!!   Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Załącznik 1… Czytaj więcej »